Robotik kodlama kursuna katılan öğrencilere başarı belgeleri verildi